Featured Products

Scaredy Cat Heavy Dutty Shopper
28.00
Scaredy Cat Shirt (2023 Tour Design)
25.00
Leopards (2023 Tour Sweater)
35.00
Leopard Shirt (2023 tour shirt)
25.00
Krampus Shirt (2023 tour shirt)
25.00
Xiucidal Tendencies (shirt)
25.00
Sold out
Jamie Stewart - Anything That Moves (hard cover book)
20.00
Xiu Xiu - Tu Mi Piaci (LP, 2006 / 2022)
20.00
Xiu Xiu: Fag Patrol (2003) (BLUE COVER)
23.00
Xiu Xiu Is Numero Uno
25.00
Ignore Grief (patch)
8.00
XIU XIU 20th Anniversary Box Set (FREE SHIPPING)
250.00
Ignore Grief #2 (patch)
8.00
XIU XIU "IGNORE GRIEF" (2023, CASSETTE)
15.00
Dear God, I Hate Myself (patch)
8.00
Xiu Xiu Is Numer Uno (patch)
8.00
XIU XIU "Women As Lovers" BLACK VINYL
22.00
Russian Prison Tattoos Sweater
35.00
Women As Lovers Shirt #1
25.00
Pacman Shirt
25.00
Sold out
XIU XIU "Women As Lovers" PINK VINYL
25.00
Women As Lovers Shirt #2
25.00
Women As Lovers Shirt #3
25.00
BUMPER STICKERS (set of 6)
10.00
Dear God I Hate Myself (2010) 12" vinyl + bonus 7"
30.00
XIU XIU - Dear God I Hate Myself (2010) STORE EXCLUSIVE AUDIO CASSETTE
13.00
XIU XIU - OH NO (2021), double vinyl
35.00
XIU XIU - OH NO (2021), audio tape
12.00
Girl With Basket Of Fruit (CD)
12.00
Xiu Xiu (Patch)
8.00
I Love Abortion (Patch)
8.00
Twin Peaks Patch
8.00
XIU XIU - Unclouded Sky (tape, 2nd edition)
12.00
Sold out
Xiu Xiu - Fabulous Muscles (2004)
30.00
Sold out
XIU XIU Plays The Music of Twin Peaks (double LP, gatefold)
35.00
Sold out
Xiu Xiu - Angel Guts: Red Classroom (vinyl edition)
28.00
Sold out
XIU XIU Plays The Music of Twin Peaks (CD, digipack)
18.00
Sold out
XIU XIU - OH NO (2021), CD
18.00
Sold out
Girl With Basket Of Fruit (Vinyl)
25.00
Registered Shipping
3.00